Vận chuyển bằng ô tô

Vận chuyển bằng ô tô

Tập trung hàng hoá

Tập trung hàng hoá

Vận chuyển đường biển

Vận chuyển đường biển

Vận chuyển hàng không

Vận chuyển hàng không

Thủ tục hải quan

Thủ tục hải quan

Dịch vụ bổ xung

Dịch vụ bổ xung

1logistic
Hậu cần

Một loạt các dịch vụ hậu cần dành cho khách hàng của chúng tôi. Chúng tôi giám sát hàng hoá ở mọi giai đoạn vận chuyển và cung cấp sự kết hợp tốt nhất các phương thức vận tải khác nhau, kể cả sử dụng phương tiện vận tải riêng cũng như các nguồn lực của đối tác.

.

2group
Đội ngũ

Là một phần của đội ngũ thực sự gắn bó và chia sẻ cùng chúng tôi những giá trị của công ty, mỗi chuyên gia của chúng tôi đến với công việc chính là để giúp đỡ Bạn trong việc giải quyết bất kỳ nhiệm vụ hậu cần và giao nhận vận tải nào.

3-contacts
Giao tiếp

Phủ mạng toàn cầu bảo đảm hiệu suất tối đa trong việc hình thành các chuỗi cung ứng và giải pháp cho các nhiệm vụ của Bạn trong lĩnh vực hậu cần vận chuyển hàng hóa. Bạn luôn có thể liên hệ trực tiếp trên mặt đất với chuyên gia của chúng tôi.