Dịch vụ đại lý kinh tế nước ngoài

Chất vấn

Thông báo Cho những hàng hoá bạn cần mua và chuyển đi

Định giá

Tính sơ bộ các chi phí theo hợp đồng

Điều kiện giao dịch

Thành lập điều khoản tham chiếu và điều kiện của giao dịch

Hợp đồng giao hàng

Chúng tôi ấn định bằng văn bản trong hợp đồng thỏa thuận

Giao hàng và thông quan hàng hoá

Tiếp nhận hàng hoá từ nhà sản xuất, tổ chức vận chuyển và thông quan hàng hoá

Thanh toán

Thanh toán dịch vụ theo hợp đồng

Tài liệu cho hàng hoá

Tất cả các tài liệu để hạch toán theo luật pháp

Một trong những dịch vụ được cung cấp bởi ALT Systems là dịch vụ gia công( outsourcing ) hoặc đại lý hoạt động kinh tế nước ngoài (hoạt động kinh tế nước ngoài). Có nhiều lý do để ký kết một thỏa thuận như vậy, bắt đầu với chính sách của công ty là không tham gia vào các giao dịch kinh tế nước ngoài, do tính phức tạp của luật pháp và sự đòi hỏi của các cơ quan kiểm soát tới chính thức hóa các giao dịch đó, kết thúc bởi sự thiếu kinh nghiệm trong lĩnh vực này hoặc không có nhân viên trong biên chế mà đã có thể theo dõi tất cả các giai đoạn thực hiện nghĩa vụ theo hợp đồng, vv.

Ưu điểm của dịch vụ gia công trong lĩnh vực hoạt động kinh tế nước ngoài

 • Giảm chi phí riêng khi giao hàng cả trong nhập khẩu và xuất khẩu
 • Giảm thiểu rủi ro liên quan đến việc thực hiện giao dịch tiền tệ
 • Làm việc với một đối tác chứ không phải một số công ty, như hãng vận tải, đại diện hải quan, nhà giao nhận và người bán hàng, người mua hàng trong nội tuyến, vv
 • Tính minh bạch của giao dịch
 • Làm việc theo luật pháp
 • Không có báo cáo bổ sung nào liên quan đến luật tiền tệ.

Giá các hoạt động ngoại thương gia công

Chúng tôi thống nhất từng giao dịch với khách hàng, song như các định hướng áng chừng thù lao của ALT Systems cho các dịch vụ gia công hoạt động kinh tế nước ngoài, chúng tôi có thể gọi các mức giá sau đây với tổng số tiền của hợp đồng:

 • Từ 3 đến 15 phần trăm của tổng số tiền của hợp đồng, bao gồm tất cả các chi phí cho việc thông quan và vận chuyển hàng hoá
 • Nhưng không dưới 350 đô la Mỹ cho mỗi giao dịch
 • Đánh giá và đề xuất để tối ưu hóa các lựa chọn hiện tại hoặc các lựa chọn để giao hàng;
 • Khai thác các tuyến đường và phương thức vận chuyển hàng hoá;
 • Đề xuất phương thức vận tải kết hợp hoặc tối ưu trên cơ sở các ưu tiên được Khách hàng lựa chọn về chi phí hoặc thời gian;
 • Đánh giá và đề xuất để tối ưu hóa các lựa chọn hiện có hoặc các phương án để giao hàng;
 • Chuẩn bị hình thức hợp đồng thương mại đáp ứng được các lợi ích của Khách hàng;
 • Hỗ trợ làm thủ tục các tài liệu hàng hóa vận tải;
 • Lựa chọn các điều kiện cơ sở giao hàng cơ bản theo các phiên bản khác nhau Incoterms;
 • Đăng ký người tham gia giao dịch kinh tế nước ngoài tại trụ sở hải quan;
 • Cung cấp các dịch vụ tư vấn cho hoạt động thương mại nước ngoài, bao gồm các vấn đề về bằng chứng nhận, giấy phép và các loại giấy phép được giải quyết khác;
 • Xác định mã HS đối với hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu;
 • Tính thuế và lệ phí hải quan khi vận chuyển hàng hoá qua biên giới hải quan của nước xuất khẩu, nhập khẩu;
 • Chuẩn bị gói tài liệu để xác nhận trị giá hàng hóa đã khai báo hải quan;
 • Giải đáp cho khách hàng về thủ tục hải quan hàng hoá, các vấn đề pháp luật Hải quan hiện hành;
 • Hỗ trợ giải quyết các vấn đề pháp lý với cơ quan hải quan trong trật tự tư pháp và trước khi ra tòa, cũng như đại diện cho quyền lợi của Khách hàng tại tòa án.

Làm việc theo hợp đồng

Không có chi phí bổ sung

Tiết kiệm thời gian