2003

2003
2003 khai trương văn phòng đầu tiên tại Saint- Petersburg

2007

2007
mua khu bãi riêng các thùng chứa container

2011

2011
khai trương văn phòng tại Hồng kông

2012

2012
khai trương văn phòng tại Moskva. Gia nhập vào mạng quốc tế WCA

2013

2013
mở văn phòng tại Minsk, Quảng châu.
Thông qua thủ tục chứng nhận quản lý chất lượng ISO 9000

2014

2014
mở văn phòng tại Petrozavod thuộc Cộng hòa Karelia

2015

2015
khai trương văn phòng tại Litva, thành phố Vilnhius