ĐỘI NGŨ CỦA CHÚNG TA - Tài sản của chúng ta

Trong số các khách hàng của chúng tôi có các doanh nghiệp lớn, các công ty  toàn cầu và khách hàng cá nhân. Chúng tôi không tạo sự khác biệt giữa khách hàng theo quy mô của lô hàng, sự phức tạp của việc vận chuyển hoặc giá cả của hàng hoá, đối với chúng tôi bất kỳ việc vận chuyển nào cũng là quan trọng.

Họ tin tưởng chúng tôi

1
5
jacobs
ul
2
7
geneticlab
msk_import
3
8
enel
citomed
4
423
delafon