Bằng cách gửi biểu mẫu từ trang web www.alts.ru Bạn tự động đồng ý với chính sách bảo mật và chấp nhận các điều khoản của nó

оператор

8 800 222 19 58

100@alts.ru

ALT Ltd.

105523, Russian Federation, Moscow
Shelkovskoe sh. 100-1, office 4016
Tel.: +7 499 213 1143
Fax: +7 499 995 1755
E-mail: mow@alts.ru

ALT Ltd., branch office Petrozavodsk

185035, Russian Federation, Kareliya, Petrozavodsk
Krasnaya str. 10, apt 704
Tel.: +7 931 111 2981
Fax: +7 499 995 1755
E-mail: pes@alts.ru

ALT Logistic Ltd.

198035, Russian Federation, St.Petersburg
Gapsalskaya str. 5 lit A, Baltica office center, room 607
Tel.: +7 812 209 2989
Fax: +7 812 680 2989
E-mail: led@alts.ru

ALT Guangzhou Trade Co. Ltd

PRC, Guangzhou
Huan Shi Dong Lu, Guangzhou World Trade Building, No. 371-375, Room 1916
Tel.: +86 020 870 66121
Tel.: +7(499) 350 8022
E-mail: can@alts.ru

ALT Asia Logistics and Trading Co. Ltd

Hong Kong
Unit D 16/F One Capital Place, 18 Luard Road, Wan Chai
Tel.: +852 580 10933
E-mail: hkg@alts.hk

Altas Baltikos UAB

Lithuania, Vilnius
V.A. Graiciuno gatve 34, LT-02241
Тел.: +370 520 80639
E-mail: vno@alts.lt

CÔNG TY ALT Saigon Logistics and Trading

HÔ CHÍ MINH, VIET NAM
Lâu 23, tòa nhà A&B, Sô 76A Lê Lai, Phùòng Bên Thành, Quân 1
Thành phô
Reg no.: 1844943
Tel.: +852 580 10933
E-mail: 004@alts.vn