Giao hàng từ cửa đến cửa

ALT Systems cung cấp các dịch vụ hậu cần cho việc tổ chức vận chuyển từ cửa này đến cửa kia (door to door service) trên toàn thế giới. Nhiệm vụ chủ yếu được đặt ra của công ty giao nhận vận tải là việc tổ chức hiệu quả các dịch vụ hậu cần cho vận tải hàng hóa, cũng như các dịch vụ bổ sung liên quan đến giao hàng như: bốc xếp, thông quan, lưu kho và đóng gói lại hàng hoá của Khách hàng.

GIẢI PHÁP HẬU CẦNTỐI ƯU

ALT Systems cung cấp một loạt các dịch vụ cho khách hàng của mình, theo dõi hàng hóa ở từng giai đoạn vận chuyển và kết hợp tối ưu các phương thức vận tải khác nhau (đường bộ, đường biển và vận tải  hàng không), sử dụng cả phương tiện vận chuyển riêng và cả nguồn lực của các đối tác.

Trong khi vận chuyển hàng hoá từ người bán đến người mua, nhân tố then chốt cho tổ chức phân phối thành công là tài liệu giao dịch kèm theo, được cung cấp bởi công ty chuyển tiếp. Là phái viên của khách hàng liên quan đến vận tải, chúng tôi không ngừng nâng cao và hoàn thiện dịch vụ để nhiệm vụ này được thực hiện cho Khách hàng một trăm phần trăm. Điều quan trọng —  chúng tôi phải là một đối tác tin cậy lâu dài cho khách hàng, giúp họ đạt được mục tiêu của mình

DỊCH VỤ BAO GỒM:

includes:

HÀNG KHÔNG

VẬN TẢI HÀNG KHÔNG QUỐC TẾ VÀ QUỐC GIA

BIỂN

VẬN CHUYỂN HÀNG HOÁ BẰNG TÀU BIỂN VẬN TẢI, CÔNG VIỆC XẾP — BỐC RỠ, PHÂN PHÁT HÀNG HOÁ TRONG CÁC CẢNG CỦA RUSSIA, EU, USA VÀ SEA

Ô TÔ

VẬN CHUYỂN HÀNG HOÁ BẰNG Ô TÔ VẬN TẢI, BAO GỒM VẬN CHUYỂN HÀNG HOÁ DẠNG ĐẶC THÙ, VẬN CHUYỂN HÀNG HÓA HỖN TẠP, VẬN CHUYỂN HÀNG HOÁ THEO LÔ

HẢI QUAN

THÔNG QUAN HÀNG HOÁ TRONG CÁC NƯỚC XUẤT PHÁT, QUÁ CẢNH VÀ CÁC NƯỚC ĐÃ ĐƯỢC XÁC ĐỊNH

DỊCH VỤ BỔ XUNG

Cung cấp dịch vụ vận tải hàng hóa, chúng tôi kết hợp thành công các loại hình vận tải khác nhau không phụ thuộc vào khuôn khổ lô hàng, loại bao bì và đóng gói. Đồng thời chúng tôi cũng đưa trình  cho khách hàng của chúng tôi: tư vấn và phát triển các chương trình hậu cần cá nhân, bảo hiểm hàng hóa, hộ tống hàng hóa.