Vận chuyển hàng hoá pha tạp

ALT Systems thường xuyên vận chuyển hàng hóa theo nhóm theo hướng: Đông Nam Á, EU và Hoa Kỳ. Gia cố hàng hoá được thực hiện ở các kho của công ty tại EU, Mỹ và Châu Á. Điều này cho phép kiểm tra sản phẩm của Bạn, Tiến hành chụp ảnh lô hàng, trong trường hợp cần thiết thực hiện cân hàng, chỉnh sửa bao bì và đóng gói. Làm việc với chúng tôi –đó là phương thức đơn giản và đáng tin cậy để phân phối hàng của Bạn một cách nhanh chóng và không mất thêm chi phí.

Сhất vấn

Hãy thông báo Bạn chuyên chở gì

Đề xuất thương mại

Chúng tôi dành cho bạn giá thành tối ưu

Hợp đồng dịch vụ chuyển tiếp vận tải

Chúng tôi ấn định mọi thỏa thuận trong hợp đồng bằng văn bản

Giao hàng đến kho hợp nhất

Xử lý hàng hóa và chuyển hàng đến nước đã định

Chuyển hàng tới cửa của khách hàng hoặc tới kho hợp nhất của nước

Thanh toán

Bạn thanh toán tiền vận chuyển

Tài liệu cho dịch vụ được thực hiện

Tất cả các tài liệu để hạch toán theo pháp luật

Thời hạn dự tính chuyển giao hàng hoá pha tạp trong Nga được đưa ra dưới đây, thời hạn phụ thuộc vào phương án vận chuyển thỏa thuận và loại vận tải:

TRANSIT TIME FOR PART LOADS:

Nơi xếp hàng hoá Nơi chuyển hàng tới Thời hạn, ngày
Quảng châu / Hồng kông Moskva / Saint-Petersburg Từ 2 đến 57
EC Moskva / Saint-Petersburg Từ 3 đến 14
EC EC Từ 1 đến 5

 

Nhận giá thành vận chuyển hàng hoá như thế nào

Nếu như bạn muốn nhận định giá sơ bộ cho việc vận chuyển lô hàng của Bạn thì hãy thông báo cho chúng tôi:

  • chính xác tên hàng
  • tuyến đường vận chuyển
  • trị giá tiền cuả lô hàng

Chúng tôi tiến hành trù tính mọi thiết yếu cuả giá thành vận chuyển hàng hoá pha tạp, thông quan và dịch vụ kho bãi.

Chúng tôi muốn lưu ý Bạn, rằng chúng tôi làm việc, không chỉ hướng tới lưu lượng hàng hoá nhập khẩu vào Nga như đa số các đối thủ cạnh tranh của chúng tôi, mà còn tổ chức các chuyến hàng xuất khẩu từ Nga tới Trung quốc, Mỹ và EC. Đồng thời chúng tôi muốn Bạn chú ý tới điều này, khách hàng của chúng tôi không chỉ là các xí nghiệp, nhà máy lớn hay là pháp nhân, mà đến với chúng tôi để nhận sự giúp đỡ trong việc vận chuyển hàng hoá quốc tế còn có cả các cá nhân.

Lựa chọn phương án vận chuyển tối ưu và định giá chính xác cho việc vận chuyển quốc tế hàng hóa pha tạp được thực hiện trên cơ sở những thông tin sau:

  • Khuôn khổ của tất cả các kiện hàng cần vận chuyển, kể cả các phần lồi ra;
  • Tổng trọng lượng và trọng lượng tinh của tất cả các kiện hàng
  • Thời hạn cần thiết chuyển hàng đến;
  • Những điều kiện đặc biệt trong vận chuyển hàng hóa pha tạp (hạn chế xếp chồng lên nhau, dán nhãn đặc biệt cho các kiện hàng, chế tạo bao bì và v.v..)

Cần thiết phải gửi thông tin này tới hòm thư điện tử 001@alts.ru dưới dạng chất vấn về việc vận chuyển hoặc là điền vào mẫu phản hồi trên trang web. Chuyên viên của chúng tôi sẽ liên hệ với Bạn, đưa ra cho Bạn một số phương án lựa chọn của việc vận chuyển và trù tính đầy đủ những chi phí cho chuyên chở.

Đánh dấu hàng hóa

Gia cố lô hàng

Chỉnh đốn bao bì