Vận chuyển hàng hóa trên biển

Vận tải đường biển – đây là một trong những phương thức giao thông lâu đời nhất với lịch sử, đặc điểm và truyền thống của mình. Trong lịch sử của nó, tính được vài nghìn năm, việc cung cấp hàng hoá qua đường biển đã thu được vô số các tập tục, quy tắc, luật lệ và thủ đoạn. Để nhận thức được tất cả sự đa dạng của chúng thường thì rất khó cho một người không được đào tạo trước. Tuy nhiên, vận chuyển hàng hóa bằng đường biển đến ngày nay đang chiếm vị trí hàng đầu trong ngoại thương. Các quy trình hiện đại trong nền kinh tế đã lôi cuốn sự gia tăng số lượng người gửi hàng và người nhận hàng trong các quá trình thương mại liên quan đến vận tải biển, bắt buộc họ tổ chức vận chuyển hàng hoá bằng đường biển.

Сhất vấn

Hãy thông báo Bạn chuyên chở gì

Đề xuất thương mại

Chúng tôi dành cho bạn giá thành tối ưu

Thuê tàu chở hàng hoặc nơi chuyên chở hàng hoá

Chúng tôi luôn có một giải pháp. Chúng tôi sẽ gửi hàng hoá của Bạn vào thời gian gần nhất

Hợp đồng dịch vụ chuyển tiếp vận tải

Chúng tôi ấn định mọi thỏa thuận trong hợp đồng bằng văn bản

Tổ chức vận chuyển

Chúng tôi chuyển đến hàng hoá của Bạn theo các điều kiện của hợp đồng

Thanh toán

Bạn thanh toán tiền vận chuyển

Tài liệu cho dịch vụ đã được thực hiện

Tất cả các tài liệu để hạch toán theo pháp luật

Công ty chúng tôi tổ chức các dịch vụ vận chuyển hàng hóa đường biển quốc tế và các dịch vụ chuyển tiếp đối với các hàng hóa tổng hợp (bao gồm cả loại hỗn tạp và quá khổ), nguy hiểm và quy chuẩn tới các bến của công ty xếp dỡ ở cảng của Nga, Châu Âu, Mỹ và Trung Quốc. Nhiệm vụ được gọi là: tổ chức vận chuyển bằng đường biển được giải quyết bằng các bộ phận tương ứng của ALT System, trên cơ sở hàng ngày.

250507

Tổ chức vận tải hàng hoá đường biển

Công việc chuẩn bị tới quy trình vận chuyển hàng hóa bằng đường biển cho khách hàng được bắt đầu từ lâu trước lần tiếp xúc đầu tiên với ALT System. Chúng tôi trên cơ sở hàng ngày tiến hành theo dõi ngành công nghiệp với mục đích phát hiện các cơ hội tiềm năng và các mối đe dọa. Chú trọng đến các sự kiện khác nhau, bao gồm: những sự thay đổi trong luật pháp địa phương và quốc tế, tình hình kinh tế ở các vùng khác nhau trên thế giới, kết quả của sự tương tác cạnh tranh của những người tham gia thị trường vận tải hàng hải quốc tế (chủ tàu và hãng tàu biển), cuộc đấu tranh cho khách hàng giữa các cảng và bến, điều kiện thời tiết trong các vùng nước và nhiều vấn đề khác.

Tiếp cận vấn đề tổ chức vận chuyển hàng hóa bằng đường biển cho một lô hàng cụ thể, chúng ta phải tính đến tất cả các yếu tố kinh tế vĩ mô được mô tả ở trên. Đề xuất thương mại do chúng tôi soạn thảo và gửi cho khách hàng sẽ được chuẩn bị trên cơ sở từ chính những đặc điểm hàng hoá của khách, tuyến đường tối ưu cho việc vận chuyển và các yêu cầu cụ thể của khách hàng về tốc độ chuyển giao hàng. Giá trị được xác định sẽ là tối ưu khi việc chuyển giao lô hàng được thực hiện an toàn và nguyên vẹn bằng đường biển.

Quan hệ hợp đồng thường xuyên với các hãng tàu và các hãng vận tải biển tạo cho chúng tôi cơ hội nhận được cước vận chuyển đúng thời gian và đưa ra dịch vụ với chất lượng cao cho việc tổ chức vận tải hàng hải, phục vụ luồng vận chuyển hàng hóa xuất khẩu cũng như nhập khẩu.

Vận chuyển bằng đường biển sẽ đơn giản hơn nếu bạn liên hệ với chúng tôi.

Đồng thời xin sẵn sàng — vận chuyển bằng đường hàng không, đường sắt và đường bộ.

Dịch vụ đáng tin cậy

Hợp đồng trực tiếp trên đường dây

Vận chuyển tới bất kỳ cảng nào trên thế giới