Dịch vụ thông quan hàng hóa

Chất vấn về thủ tục hải quan

Hãy thông báo cho chúng tôi cần thiết làm thủ tục hàng hóa nào

Tính thuế, thuế GTGT và lệ phí

Chúng tôi sẽ chọn mã HS (HS), chúng tôi sẽ tính tất cả các khoản thanh toán cần thiết cho cơ quan hải quan

Hợp đồng cho thù tục hải quan

Hợp đồng được ấn đinh bằng văn bản giá thành của dịch vụ và những thỏa thuận

Thông quan hàng hoá

Chúng tôi làm đại diện hải quan của bạn khi bạn đưa trình hàng hoá

Đăng ký giấy chứng nhận

Chúng tôi cấp DS, giấy chứng nhận hợp chuẩn, giấy chứng nhận kiểm dịch thực vật, vv

Thanh toán

Chúng tôi thanh toán cho thủ tục hải quan theo hợp đồng

Tài liệu cho cung cấp dịch vụ

Tất cả các tài liệu để hạch toán phù hợp với pháp luật

геральдика

Làm cơ sở cho thành công của sự hợp tác giữa các công ty độc lập phục vụ theo thỏa thuận, cũng như tổ chức dịch vụ thông quan hàng hóa là những nguyên tắc sau:

  • bảo vệ quyền lợi của khách hàng
  • sự tôn trọng
  • quy tắc đạo đức kinh doanh

Những nguyên tắc này được đề ra và được ủng hộ, trước hết là những nhân vật đầu tiên của công ty. Thậm chí trở nên giá trị và có ý nghĩa hơn khi mà hai công ty làm việc cùng nhau, chung một kết qủa. Đương nhiên, tác dụng hỗ tương này bao gồm một số lượng lớn các thoả thuận, sự phối hợp và những dị biệt, đồng thời hàm ý và đòi hỏi một mức độ tổ chức khá cao, cũng như trách nhiệm của cả hai bên từ người môi giới và người giao nhận.

Cách tính chi phí thông quan

Nếu Bạn cần phải tính thuế, thanh toán và lệ phí cho việc thông quan, khi nhập hoặc xuất khẩu hàng hoá, Bạn sẽ yêu cầu chúng tôi qua e-mail. Để tính chính xác cho việc nhập khẩu và xuất khẩu hàng hoá (đối với bất kỳ nước nào), bạn phải đưa trình các thông tin và tài liệu sau:

  • invoice/ hoá đơn (chỉ ra giá trị hàng hoá và phân loại theo mặt hàng)
  • packing list/ danh sách đóng gói (với chỉ dẫn trọng lượng tịnh và tổng trọng lượng mặt hàng)
  • mô tả chi tiết hàng nhập khẩu (cần xác định phạm vi sử dụng, nguyên liệu sản xuất, các thông tin bổ sung về công nghệ sản xuất, sử dụng hàng hoá nhập khẩu)
  • hợp đồng (hoặc cơ sở giao hàng theo INCOTERMS, ghi rõ năm xuất bản)
  • tuyến vận chuyển hàng

Vui lòng liên hệ với chúng tôi để thực hiện quá trình thông quan hàng hóa quốc tế dễ dàng hơn!

Đại diện cho quyền lợi của khách hàng

Cơ sở cho sự thành công của giao dịch về thủ tục hải quan nằm trong việc bảo vệ lợi ích của khách hàn.

Tính toán chi phí sơ bộ

Mọi giao dịch về hoạt động kinh tế nước ngoài phải được lên kế hoạch. Chúng tôi sẽ tính toán sơ bộ các khoản thuế, thanh tóan và lệ phí cho việc tổ chức thông quan.

Thời gian và tiền bạc

Các vấn đề về chi phí, tốc độ và chất lượng của việc cung cấp dịch vụ làm thủ tục hải quan có tầm quan trọng vô cùng quan trọng đối với mỗi khách hàng.

Đăng ký giấy chứng nhận

Nếu cần thiết, chúng tôi sẽ giúp Bạn hợp thức hóa tất cả các giấy chứng nhận cần thiết dành cho việc thông quan.